กิจกรรมเพื่อสังคมในวันครบรอบ 20 ปีของบริษัท

 In News

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ทางบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้นำสิ่งของไปบริจาคให้เด็กๆที่ ” สถานเลี้ยงเด็กเร่ร่อน บ้านครูมุ้ย ”                      ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่อยู่กับเรามาตลอด 20 ปี  ซึ่งทางบริษัทจะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพประสิทธิภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง         

fon
Recent Posts

Leave a Comment

0