โปรเมด หน้ากากอนามัย 3 ชั้น สีเขียว

รายละเอียด

Face Mask Promed เป็นหน้ากากอนามัยมีความหนา 3 ชั้น ( 3 Filters Layered Face Mask )


เพื่อป้องกันเชื้อโรค หรือฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งสามารถกรองฝุ่นละออง PFE ได้ 98% มีความละเอียด 0.1 ไมครอน


อีกทั้งยังสามารถกรองแบททีเรีย BFE ได้ 99.9% มีความละเอียดได้ถึง 3 ไมครอน โดย BFE และ PFE ผ่านการทดสอบจาก Thailand Textile Institute