โปรเมด หน้ากากอนามัย 3 ชั้น

รายละเอียด

กรองเชื้อแบคทีเรีย ขนาดอานุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอนหรือสูงสุดถึง 95%


ผ่านการทดสอบ BFE จาก Nelson Laboratories สหรัฐอเมริกา


ผ่านการรับรอง CE จาก OEM Certification and Testing Service Ltd. ประเทศอังกฤษ