ฟีแคร์ ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ชนิดปากกา

รายละเอียด

ชุดตรวจตั้งครรภ์แบบปัสสาวะผ่าน ชนิดปากกาเป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่ใช้ได้สะดวกที่สุด สะดวกกว่าแบบหยด และ แบบจุ่ม อย่างมาก โดยใช้เทคนิคการตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน HCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์ ผลการตรวจจะแสดงให้ทราบว่ามีหรือไม่มีฮอร์โมน HCGในร่างกาย แต่ไม่ได้บอกปริมาณ HCGในร่างกาย ซึ่งหากตรวจพบว่ามีฮอร์โมน HCG นั่นแสดงว่าคุณอาจเริ่มตั้งครรภ์ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ PhecarePreg-Test  นี้ สามารถตรวจวัดระดับ HCG ได้เมื่อร่างกายสร้างตั้งแต่ 25-50mIU/ml.