ฟีแคร์ ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ชนิดจุ่ม

รายละเอียด

อุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์ชนิดจุ่ม ที่ตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน HCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์ผลการตรวจจะแสดงให้ทราบว่ามีหรือไม่มีฮอร์โมน HCGในร่างกาย โดยชุดตรวจการตั้งครรภ์ PhecarePreg-Testสามารถตรวจวัดระดับ HCG ได้แม้ร่างกายเพิ่งเริ่มสร้างในระดับต่ำ ตั้งแต่ 20mIU/ml ขึ้นไป ในขณะที่ชุดตรวจตั้งครรภ์ทั่วไปตรวจวัดได้เมื่อร่างกายสร้างตั้งแต่ 25-50mIU/ml. ดังนั้น ชุดตรวจการตั้งครรภ์ PhecarePreg-Testจึงสามารถแสดงผลว่าคุณตั้งครรภ์ได้เร็วกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น