OEM

บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

ยาเม็ด (TABLET)
ยาแคปซูล (CAPSULES)
ยาน้ำ (SYRUPS)

One-Stop-Service
รับจ้างผลิตยาสมุนไพรครอบคลุมทั้ง 3 รูปแบบ
->แบบยาเม็ด
->แบบยาแคปซูล
->แบบยาน้ำ
ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการผลิตและการดำเนินการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ บริการจบ-ครบในที่เดียว

ทีมงานเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญ

ซึ่งมีประสบการณ์ในแขนงต่างๆ ทั้ง การผลิต การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพดำเนินการให้ในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่

  • การตั้งสูตรตำรับ ( Formulation)
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ภายนอก โดยสถาปนิกอุตสาหกรรม
  • การทดสอบความคงสภาพของยา (Stability Study)
  • การติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขึ้นทะเบียนสูตรตำรับ (Registration)
  • การผลิตและควบคุมคุณภาพ
odm-n-10
Vector mock.Cosmetic container.

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้รับรองมาตรฐานGMP ภายใต้การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ทางบริษัทมีเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยทำให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทุกขั้นตอนได้รับการตรวจสอบจากเครื่องมือที่มีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและการบริการที่ดีเยี่ยมจากเราแน่นอน

0