บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด จัดกิจกรรม ร่วมสร้างเสียง สร้างรอยยิ้ม สู้ภัยโควิด-19 เพื่อให้ กาลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาด ให้ขายดิบขายดี พร้อมสู้กับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19ช่วงที่ผ่าน มานี้ โดยUECOFมีคอนเท้นต์กิจกรรมร่วมคอมเมนต์ให้กาลังใจ พ่อค้า แม่ค้า ที่ประสบภัยสถานการณ์โค วิด-19

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางเพจ UECOF โพสต์คอนเท้นต์กิจกรรมร่วมสร้างเสียง สร้าง รอยยิ้ม สู้ภัยโควิด-19 ร่วมคอมเมนต์ให้กาลังใจ พ่อค้า แม่ค้า ที่ประสบภัย สถานการณ์โควิด-19 โดย ข้อความไหนโดนใจคณะกรรมการที่สุด 5 ท่าน จะได้รับลูกอมยูอีคอฟ ฟรี 1 กล่อง และหน้ากากผ้าพร้อม ลายสกรีนข้อความ จานวน 5 ชิ้น ข้อความที่คณะกรรมการคัดเลือก 5 ข้อความ จะถูกนาไปสกรีน บนหน้ากากผ้า จานวนทั้งหมด 250 ชิ้น ยูอีคอฟนาหน้ากากผ้าพร้อมลายสกรีนข้อความ นาไปแจกให้กับ พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเพื่อให้กาลังใจพ่อค้าแม่ค้า อีกทั้งยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด นาหน้ากากผ้าพร้อมลายสกรีน ข้อความให้กาลังใจพ่อค้าแม่ค้าและยาอมยูอีคอฟ อมไว้…ก่อนใช้เสียง ไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ ณ ตั้งแต่เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็ก ถึง ตลาดละลายทรัพย์ สีลม เพื่อให้กาลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของใน ตลาด ให้ขายดิบขายดี พร้อมทั้งเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้โอกาสพวกเราได้ ทากิจกรรมเพื่อสังคม จึงขอร่วมเป็นหนึ่งในกาลังใจให้กับพ่อค้า แม่ค้าที่ประสบภัยสถานการณ์โควิด-19 พวกเราพร้อมที่จะผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

0