บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิ่งของบริจาคให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 In News

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
โดยคุณ รัตนาภรณ์ บุญเรือง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ และคณะใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่มีโอกาสได้มอบสินค้าบริจาค ฮีลเจน ชุดทดสอบโควิด-19 และ ลูกประคบสมุนไพรตราพนาพัฒน์ ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ให้เกียรติรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา…

fon
Recent Posts

Leave a Comment

0