บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิ่งของบริจาคให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัดโดยคุณ รัตนาภรณ์ บุญเรือง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ และคณะใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีโอกาสได้มอบสินค้าบริจาค ฮีลเจน ชุดทดสอบโควิด-19 และ ลูกประคบสมุนไพรตราพนาพัฒน์ [...]