UECOF จัดกิจกรรมจิตอาสา “ ร่วมเป็นกระบอกเสียงทำความดี กับยูอีคอฟ ” ทาสีอาคารโรงเรียน ภายในชุมชนวัตถุดิบต้นน้ำ

 In News

UECOF จัดกิจกรรมจิตอาสา “ ร่วมเป็นกระบอกเสียง ทำความดี กับยูอีคอฟ ” ทาสีอาคารโรงเรียนภายในชุมชนวัตถุดิบต้นน้ำ
.
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ UECOF ร่วมจัดกิจกรรมอาสา มอบสินค้ายาน้ำแก้ไอมะขามป้อม พร้อมทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียน และร่วมทาสีอาคาร โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรม

#ร่วมเป็นกระบอกเสียงทำความดีกับยูอีคอฟ

โดยคุณสรวุฒิ บุญวรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมชุมชนต้นน้ำ ซึ่งเป็นชุมชนของเหล่าเกษตรกร
ที่ปลูกวัตถุดิบมะขามป้อม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดหนัก

โดยวัตถุดิบมะขามป้อม แบรนด์ ยูอีคอฟ ได้นำมาแปรรูปเป็นสินค้ายาน้ำแก้ไอ และเม็ดอมแก้ไอ ผ่านกระบวนการผลิตทีมีมาตรฐาน ส่งสินค้าที่มีคุณภาพสู่ปลายน้ำ ภายใต้แบรนด์ UECOF วางจำหน่ายทั่วไทย

#ใช้เสียงเมื่อไหร่ใช้ยูอีคอฟ

#Panapat #พนาพัฒน์

fon
Recent Posts

Leave a Comment

0