UECOF จัดกิจกรรมจิตอาสา “ ร่วมเป็นกระบอกเสียงทำความดี กับยูอีคอฟ ” ทาสีอาคารโรงเรียน ภายในชุมชนวัตถุดิบต้นน้ำ

UECOF จัดกิจกรรมจิตอาสา “ ร่วมเป็นกระบอกเสียง ทำความดี กับยูอีคอฟ ” ทาสีอาคารโรงเรียนภายในชุมชนวัตถุดิบต้นน้ำ.เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ [...]