1 แชร์ = ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด หรือยาอม 1 ซอง นำไปบริจาคให้ผู้ป่วยโควิด-19

 In News

“ บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด” ร่วมมอบสิ่งของบริจาคให้ผู้ป่วยโควิด-19”

ร่วมเป็นกระบอกเสียง ทำความดี กับ ยูอีคอฟ 1 แชร์ = ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด หรือยาอม 1 ซอง นำไปบริจาคให้ผู้ป่วยโควิด-19  ยอดแชร์ทั้งหมด 250 แชร์ = ยูอีคอฟ 250 ขวดยูอีคอฟใจดีเพิ่มให้อีก 2,250 ขวด = 2,500 ขวด

ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ “วันสร้างสุข” ผ่านการมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นตามแหล่งชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยบริจาคผ่านสื่อหลักได้แก่
1.one31 #วันสร้างสุข
2.Workpoint Entertainment
3.Amarin 34 HD
4.เส้นด้าย – Zendai
5.INN TRAIN
fon
Recent Posts

Leave a Comment

0