1 แชร์ = ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด หรือยาอม 1 ซอง นำไปบริจาคให้ผู้ป่วยโควิด-19

“ บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด” ร่วมมอบสิ่งของบริจาคให้ผู้ป่วยโควิด-19” ร่วมเป็นกระบอกเสียง ทำความดี กับ ยูอีคอฟ 1 แชร์ = ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด หรือยาอม 1 ซอง นำไปบริจาคให้ผู้ป่วยโควิด-19  [...]