บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้รับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564

 In News
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรม สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆ ที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรมและประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและ อย.ได้มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

 

fon
Recent Posts

Leave a Comment

0