บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิ่งของให้แก่ ศูนย์ดูแล ผู้ป่วยโควิด(ชั่วคราว) ณ วัดปากบ่อ ถ.อ่อนนุช 35

 In News
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ยูอีคอฟ  โดยคุณสรวุฒิ บุญวรพัฒน์
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้มีโอกาส มอบ ” ยาอมยูอีคอฟ และหน้ากากอนามัยโปรเมด ” ให้แก่ศูนย์ดูแล ผู้ป่วยโควิด(ชั่วคราว)
ณ วัดปากบ่อ ถ.อ่อนนุช 35โดยมีผู้อำนวยการ เขตสวนหลวง คุณเรณู ซื่อสัตย์ และ นายก สโมสรกีฬาสวนหลวง คุณโสภา อมราศรัยศรี
ให้เกียรติรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว
ทั้งนี้ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง รับเฉพาะ
1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีผลการตรวจยืนยันจาก สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (การตรวจแบบวิธี RT-PCR) ที่ได้รับการรับรอง
โดยกรมวิทยาศาตร์การแพทย์เท่านั้น
2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องได้รับการคัดกรองศูนย์บริการสาธารณสุขสุข สำนักงานเขต หรือศูนย์เอราวัน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น

3. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้เนื่องจากสถานที่อยู่อาศัยแออัดมีจำนวนผู้พักอาศัยร่วมกันหลายคน

ทางบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด19 นี้ไปด้วยกัน
fon
Recent Posts

Leave a Comment

0