บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิ่งของให้แก่ ศูนย์ดูแล ผู้ป่วยโควิด(ชั่วคราว) ณ วัดปากบ่อ ถ.อ่อนนุช 35

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ยูอีคอฟ  โดยคุณสรวุฒิ บุญวรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้มีโอกาส มอบ ” ยาอมยูอีคอฟ [...]