บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิ่งของบริจาคให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 In News

 

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัดโดยคุณ สรวุฒิ บุญวรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯและคณะใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่มีโอกาสได้มอบสิ่งของบริจาคให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้บริหารสสจ.สมุทรปราการ
นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ได้ให้เกียรติรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

fon
Recent Posts

Leave a Comment

0