บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

 In News

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด  โดยคุณ สรวุฒิ บุญวรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และคณะใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีโอกาสได้มอบสินค้าบริจาคให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา                    สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

เมื่อปี พ.ศ. 2484 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง นิคมสร้างตนเองบ้านบางปะกง ในพื้นที่นี้ เนื่องจากชาวบ้านมีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกิน      และมีหนี้สิ้นทางราชการ จึงได้จัดสรรที่ดินของหลวงให้กับชาวบ้าน และส่งเสริมอาชีพ โดยทำเกษตรกรรมให้สามารถดำรงชีวิตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 สหประชาชาติ กำหนดให้เป็นคนพิการสากล ในขณะนั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการซึ่งมีจำนวนมาก คนพิการที่ถูกละเลย ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม สมควรที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ      ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ให้เท่าเทียมกับคนปกติ โดยปรับปรุงสถานที่ของนิคมสร้างตนเอง            บ้านบางประกง จัดตั้งเป็น สถานแรกรับแลพักฟื้น คนพิการบางปะกงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2524 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้

ทางสถานสงเคราะห์ยังต้องการสิ่งของจำนวนมาก หากสนใจบริจาคสิ่งของสามารถต่อต่อได้ตามที่อยู่ข้างต้นนี้
สามารถติดต่อที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บางปะกง
ที่อยู่ : 70 ม.3 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา  24130  ปณ.8
โทร : 033-599-5578 และ 063-117-7899
ID Line : bwdf330

fon
Recent Posts

Leave a Comment

0