บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับป้องกันโควิด-19 ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย

 In News

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมยูอีคอฟและลูกอมมะขามป้อมยูอีคอฟ ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับป้องกันโควิด-19 ให้กับมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับ ป้องกันโควิด-19ให้กับมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ยาอมและลูกอมมะขามป้อมยูอีคอฟ, ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมยูอีคอฟ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนคลองเตย จากปัญหาความแออัด ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านพัฒนา ชุมชนคลองเตย และเยาวชนในชุมชน ได้สร้างจิตสำนึกในการดูแล ป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้นและรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน

 

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นเกียรติอย่างยิ่งและ ขอขอบพระคุณมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตยบริษัทฯ ขอร่วมส่งพลังแรงใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ให้โอกาส ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับประชาชนหมู่บ้านพัฒนา ชุมชนคลองเตย และเยาวชนในชุมชน ให้สู้กับภัยโควิด-19 ต่อไป

Top
Recent Posts

Leave a Comment

0