นำทีม Sales จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 In News, Uncategorized @th

พนาพัฒน์ฯ ได้นำทีม Sales จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ชิงของรางวัลต่างๆมากมาย งานนี้ทางผู้เข้าร่วมทั้งเภสัช
และพนักงาน ของ Hug ได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ความรู้ทางด้านสุขภาพ
และความสนุกต่างๆ กันถ้วนหน้า

Recent Posts
0