นำทีม Sales จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

พนาพัฒน์ฯ ได้นำทีม Sales จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลต่างๆมากมาย