เพิ่มเพื่อน
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดี ของคุณและครอบครัว

ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Read More
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดี ของคุณและครอบครัว

พลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Read More
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดี ของคุณและครอบครัว

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

Read More

OEM

บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
ยาเม็ด (TABLET)
ยาแคปซูล (CAPSULES)
ยาน้ำ (SYRUPS)

One-Stop-Service
รับจ้างผลิตยาสมุนไพรครอบคลุมทั้ง 3 รูปแบบ
->แบบยาเม็ด
->แบบยาแคปซูล
->แบบยาน้ำ
ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการผลิตและการดำเนินการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ บริการจบ-ครบในที่เดียว


ทีมงานเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีประสบการณ์ในแขนงต่างๆ ทั้ง การผลิต การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพดำเนินการให้ในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่

การตั้งสูตรตำรับ ( Formulation)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ภายนอก โดยสถาปนิกอุตสาหกรรม
การทดสอบความคงสภาพของยา (Stability Study)
การติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขึ้นทะเบียนสูตรตำรับ (Registration)
การผลิตและควบคุมคุณภาพ


บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้รับรองมาตรฐานGMP ภายใต้การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ทางบริษัทมีเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยทำให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทุกขั้นตอนได้รับการตรวจสอบจากเครื่องมือที่มีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและการบริการที่ดีเยี่ยมจากเราแน่นอน


30 กันยายน 2565

ผู้ชม 438 ครั้ง

Engine by shopup.com