บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

home_logo

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพรในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 20 ปี ทางบริษัทฯได้คัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้เป็นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทางพนาพัฒน์ฯจึงได้ขอการรับรองจากสถาบันนานาชาติ เพื่อรับรองคุณภาพการผลิต โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICS หรือ มาตรฐานที่ดีในการผลิตยาเมื่อปีพุทธศักราช 2561 และได้รับการรรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 เมื่อปีพุทธศักราช 2559

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯยังมีนโยบายในการผลิตยาสมุนไพร ที่คำนึงถึง ความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของยา เป็นลำดับแรกก่อนเสมอ

ปัจจุบันสินค้าของบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีวางจำหน่ายทั่วประเทศผ่านร้านขายยากว่า 3,000 แห่ง และร้านขายยารูปแบบสมัยใหม่หรือ Chain Drug Stores อีกกว่า 10,000 แห่ง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น บู๊ทส์ วัตสันส์ เทสโก้ บี๊กซี ท้อปส์ ลอว์สัน108 ฯลฯ รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งได้นำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา

ban-tex-08
0