ไอ…ปัญหาน่ารำคาญของคนทุกวัย

ไอ…ปัญหาน่ารำคาญของคนทุกวัย การไอ คือ กลไกการตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติของร่างกายบริเวณทางเดินหายใจ ในการกำจัดเชื้อโรค เสมหะ หรือสิ่งแปลกปลอม ทำไมเราถึงไอ… เพื่อให้ลำคอและทางเดินหายใจโล่ง [...]

หวัด…โรคใกล้ตัวของคนทุกวัย

  โรคหวัดเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปีและพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เมื่อเป็นหวัดแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันบางคนอาจมีแค่เพียงบางอาการ แต่สาเหตุการเกิดโรคหวัดมาจากสาเหตุเดียวกัน คือ [...]