บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

urs-new-logo6

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพร ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานGMP (Good Manufacturing Practice) หรือ มาตรฐานที่ดีในการผลิตยา และยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่มาตรฐาน GMP อาเซี่ยนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรอยู่กว่า 900 แห่ง โดยบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็น 1 ใน 40 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

ปัจจุบันสินค้าของบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีวางจำหน่ายในร้านขายยาทุกจังหวัด ทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้า และร้านขายยาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น Central Tesco Big C Tops Market ฯลฯ อีกกว่า 500 สาขา รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งได้นำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ban-tex-08
0